Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Download  |  Hình ảnh  |  Liên hệ Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019  
Hướng nghiên cứu
Nhân sự
Liên hệ
Mapscan
MarkRead 1.0
VnDOCR 4.0 Professional
VnVoice 1.0
Tắt TELEX VNI
Chuyên mục: Đề tài nghiên cứu
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT VIẾT TAY LIÊN TỤC HẠN CHẾ TRỰC TUYẾN

1. Tên đề tài:  NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT VIẾT TAY LIÊN TỤC HẠN CHẾ TRỰC TUYẾN

 2. Mã số:

3. Cấp quản lí: Viện Công nghệ thông tin

4. Thời gian thực hiện: Năm 2005

5. Chủ nhiệm: PGS TS Ngô Quốc Tạo

6. Danh sách cán bộ tham gia thực hiện
1. PGS, TS Ngô Quốc Tạo, Viện CNTT
2. TS, NCV Nguyễn Trọng Dũng, Viện CNTT
3. TS, NCV Đỗ Năng Toàn, Viện CNTT
4. CN, NCV Lại Quốc Anh, Viện CNTT
5. CN, NCV Phạm Văn Hùng, Viện CNTT
6  KS, NCV Nguyễn Đức Long, Viện CNTT
7. GS, TSKH Bạch HưngKhang, Viện CNTT
8. KS, NCV Ngô Cao Sơn, Viện CNTT
9. CN, NCV Nguyễn Thị Thanh Tân, Viện CNTT 
10. KS, NCV Nghiêm Anh Tuấn, Viện CNTT

7. Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
Tình hình nghiên cứu trong nước:
Hiện tại ở Việt Nam đã có một số phần mềm nhận dạng chữ Việt in. Tuy nhiên, số các sản phẩm còn chưa nhiều như, hiện có các sản phẩm đang thương mại trên thị trường như Phần mềm nhận dạng chữ Việt in của Viện Công nghệ thông tin VnDOCR. Ở Việt nam chưa xuất hiện sản phẩm nhận dạng chữ viết tay trực tuyến, do đó việc nghiên cứu và xây dựng phần mềm nhận dạng chữ viết tay trực tuyến là cần thiết, đặc biệt định hướng cho một số ứng dụng cụ thể. Năm 2004 phòng Nhận dạng thực hiện đề tài: “Nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay hạn chế trực tuyến ” Nghiên cứu phương pháp nhận dạng viết tay liên tục hạn chế trực tuyến”, nhận dạng các chữ viết rời rạc.
Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài:
Nhận dạng chữ viết đã được nghiên cứu hơn 40 năm qua. Ngày nay nhận dạng chữ viết đã nhận được sự quan tâm đáng kể do sự phát triển của các máy tính cầm tay và điện thoại cầm tay dựa trên các bàn phím, chuột và nhiều dạng thiết bị định vị khác. Các phương pháp này tỏ ra không hữu hiệu hoặc xử lý chậm. Do đó người ta cần nghiên cứu phương pháp nghiên cứu phương pháp nhận dạng chữ viết tay trên các máy Palm Pilot hay các máy TABLET PC.

8. Mục tiêu đề tài
Nhận dạng chữ viết tay trực tuyến khác so với nhận dạng chữ viết tay không trực tuyến (offline) về các thông tin động khi viết như tốc độ viết, góc của bút viết và sức ép của bút, thứ tự nét viết và hướng của nét bút… Mặt khác các thông tin động có thể không sử dụng tới và khi đó các phương pháp áp dụng cho nhận dạng chữ viết tay không trực tuyến được sử dụng thay thế cho các thông tin động để nâng cao độ chính xác nhận dạng. Ứng dụng chính cho chữ viết tay trực tuyến cho phép hệ thống nhận dạng chữ viết tay có thể thay thế cho chuột và bán phím trên các máy TABLET PC. Đây là công việc rất khó khăn và tốn thời gian. Vì thế chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu một phần rất hạn chế: Nghiên cứu hệ thống nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt liên tục hạn chế trực tuyến. Ở đây chữ viết tay hạn chế theo nghĩa: có thể viết liên tục nhưng phải viết đủ nét và khá rõ ràng.

9. Nội dung nghiên cứu và tiến độ
Sáu tháng đầu năm 2005:
· Xây dựng mô đun nhập mẫu dữ liệu
Sáu tháng cuối năm: Tiến hành thiết kế và cài đặt sản phẩm
· Sản phẩm thử nghiệm nhận dạng chữ Việt viết tay trên TABLET PC
 
10. Tóm tắt các phương pháp và công cụ chính để tiến hành nghiên cứu
- Khai thác thiết bị để cài đặt (bút, máy tính)
- Khảo sát ngôn ngữ cài đặt chương trình nhận dạng
- Thiết kế giao diện hệ thống
- Khai thác thư viện kết nối giữa bút điện tử và máy tính TABLET PC
- Kết nối bút điện tử với máy tính
- Nghiên cứu tài liệu về nhận dạng chữ viết tay trực tuyến
- Tìm hiểu các thuật toán tiền xử lý
· Nâng cao chất lượng chữ, làm trơn chữ viết.
· Đơn giản hóa chữ viết
- Thử nghiệm ứng dụng thư viện nhận dạng chữ tiếng Anh của hãng Microsoft áp dụng cho tiếng Việt
- Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng không trực tuyến với các mô hình mạng Nơ ron (NN), mô hình máy véc tơ hỗ trợ SVM (Support Vector Machine) .v.v. Từ đó lựa chọn ra một trong các mô hình nhận dạng để cài đặt hiệu quả.
 
11.  Sản phẩm dự kiến giao nộp:
Tên phần mềm:  Phần mềm nhận dạng chữ việt viết tay liên tục hạn chế trực tuyến .
- Các yêu cầu phải đạt được
· Nhập chữ Việt bằng bút viết trên máy TABLET PC với độ chính xác 80% (với các dữ liệu sưu tập 150 người viết, chữ đủ nét, viết cẩn thận, dễ đọc).
· Viết bằng bút điện tử trên màn hình ra chữ viết tay hạn chế dạng ảnh raster và véc tơ trên TABLET PC.
· Một số mô đun tiền xử lý ảnh
· Lưu các ảnh raster và véc tơ thành các ảnh cần thiết
· Nhận dạng các chữ viết tay hạn chế (chữ đủ nét, viết cẩn thận) từ các ảnh véc tơ hoặc Raster.
- Mức độ hoàn thiện
· Sản phẩm thử nghiệm chữ viết tay tiếng Việt trực tuyến liên tục
 
Tin tức
Phần mềm Nhận dạng thông tin từ Chứng minh thư, Hộ chiếu, Biển số xe,...
Người đóng góp công lớn vào PHẦN MỀM NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT
Nhập và xử lý tự động dữ liệu dạng đánh dấu bằng MarkREAD
Tiến sĩ Lương Chi Mai: Người phụ nữ trong nhóm tác giả VnDOCR
Tiến sĩ Đỗ Năng Toàn nhận giải thưởng 'Quả cầu vàng' về CNTT
Công ty Cổ phần tin học số 1 (ONE JSC)
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin
Viện Công nghệ Thông tin - Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
PHÒNG NHẬN DẠNG & CÔNG NGHỆ TRI THỨC - VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 37 560 537, 091352 9264 *Fax: (04) 37 564 217 *Email:lqanh@ioit.ac.vn
ĐẠI LÝ: TpHCM: *Chi nhánh Công ty cổ phần truyền thông số 1, Tel (08) 38 26 6868