Trang chủ  |  Sản phẩm  |  Download  |  Hình ảnh  |  Liên hệ Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019  
Hướng nghiên cứu
Nhân sự
Liên hệ
Mapscan
MarkRead 1.0
VnDOCR 4.0 Professional
VnVoice 1.0
Tắt TELEX VNI
Nhân sự
1. Lương Chi Mai Nghiên cứu viên chính
2. Ngô Quốc Tạo Trưởng phòng
3. Nghiêm Anh Tuấn Nghiên cứu viên
4. Đỗ Năng Toàn Nghiên cứu viên
5. Nguyễn Hữu Hoà Nghiên cứu viên
6. Nguyễn Đức Long Nghiên cứu viên
7. Phạm Văn Hùng Nghiên cứu viên
8. Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu viên
9. Hồ Bích Hải Nghiên cứu viên
10. Nguyễn Đức Dũng Phó phòng
11. Lại Quốc Anh Nghiên cứu viên
12. Ngô Cao Sơn Nghiên cứu viên
13. Ngô Hoàng Huy Nghiên cứu viên
14. Hà Thành Lê Nghiên cứu viên
15. Hồ Tú Bảo Nghiên cứu viên
16. Vũ Văn Thịnh Nghiên cứu viên
17. Nguyễn Trường Thắng Nghiên cứu viên
18. Bạch Hưng Khang Nghiên cứu viên Cao cấp
19. Ngô Thành Trung Nghiên cứu viên
20. Bạch Hưng Nguyên Nghiên cứu viên
21. Nguyễn Thị Thanh Mai Nghiên cứu viên

PHÒNG NHẬN DẠNG & CÔNG NGHỆ TRI THỨC - VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 37 560 537, 091352 9264 *Fax: (04) 37 564 217 *Email:lqanh@ioit.ac.vn
ĐẠI LÝ: TpHCM: *Chi nhánh Công ty cổ phần truyền thông số 1, Tel (08) 38 26 6868

Visitors